SZKOŁA       
DYREKCJA SZKOŁY
RADA RODZICÓW
PO
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
Ocenianie
Kształtujące
REFORMA EDUKACJI
MEN
LIBRUS
KLASY
Psycholog
OBIADY SZKOLNE
Kontakt
Położenie szkoły
Biblioteka 
Świetlica
Samorząd
SKO
Zbieramy baterie
Aktywne przerwy
FOTO
PATRON
Wyposażenie
PROJEKT UNIJNY
 FOTO
FOTO
FOTO
FOTO


DLA UCZNIA

Dzwonki
Translator
Kartki

DLA NAUCZYCIELA

Strona Gorzowa
Kuratorium Oświaty
MEN
WOM
Scholaris
Kalkulator

Szkoła Podstawowa nr 13

"Mała trzynastka" - kl. I-III


Program "Rodzina 500 +" - gdzie składamy wniosek: Wniosek1    Wniosek2 
k...
Uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnanie "Małej 13" przez uczniów klas III
odbędzie się 21 czerwca o godz. 15.00

*** Z A P R A S Z A M Y ***